บ้านพักเกาะสีชัง ห้องพักเกาะสีชัง บ้านพักสวยๆบนเกาะสีชัง

ประวัติเกาะสีชัง

เกาะสีชัง เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นเกาะที่มีพระราชวังและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน 3 พระองค์คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่6

ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจันทบุรี โดยเรืออรรคราชวรเดช ระหว่างทางได้เสด็จประพาสเกาะสีชังด้วย

ด้วยเหตุที่เกาะสีชังเป็นสถานที่ที่มีอากาศดี มีภูมิประเทศที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
พระองค์ท่านได้เสด็จมาเกาะสีชังเป็นการถาวรหลายครั้ง

ในปีพศ 2431สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงพระประชวร แพทย์หลวงได้ถวายความเห็นว่า ควรให้เสด็จฯ ไปประทับ ณ สถานที่ซึ่งได้รับอากาศทะเล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้มาประทับที่เกาะสีชัง และต่อมาท่านก็มีพระอาการดีขึ้น

ต่อมาในปี พศ 2434 พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีทรงพระประชวร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงทรงพระราชดำริว่าขณะนั้นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็ประทับอยู่ที่เกาะสีชังแล้ว เป็นการสมควรที่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี จะเสด็จประทับอยู่กับพระโอรส เมื่อพระองค์มาประทับที่เกาะสีชังได้ 7 วัน พระอาการก็ดีขึ้น

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงอภิบาลพระราชโอรส และเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ เกาะสีชังเป็นเวลานาน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสิ่งต่างๆไว้หลายแห่ง รวมทั้งสร้างพระราชวังและพระราชทานชื่อวังจุฑาธุชราชฐานตามพระนามของพระโอรสที่ประสูติที่เกาะสีชัง

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.